نشست مجری طرح آذر و نفت و گاز غرب در میدان نفتی آذر
پنجشنبه، 02 شهریور 1402
 

نشست مجری طرح آذر و نفت و گاز غرب در میدان نفتی آذر

به گزارش روابط عمومی سروک آذر در تاریخ ۲ شهریور ماه سال جاری جلسه ای با حضور کیوان یاراحمدی، مجری طرح توسعه میدان نفتی آذر و محمود نصیری، سرپرست شرکت نفت و گاز غرب در سایت نفتی آذر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سروک آذر در تاریخ ۲ شهریور ماه سال جاری جلسه ای با حضور کیوان یاراحمدی، مجری طرح توسعه میدان نفتی آذر و محمود نصیری، سرپرست شرکت نفت و گاز غرب در سایت نفتی آذر برگزار گردید.

گفتنی است طی این نشست به بررسی آخرین وضعیت کلیه بخش های میدان شامل چاه های تولیدی، خطوط جریانی، تاسیسات فراورش مرکزی، خطوط لوله صادرات، پست ۱۳۲ KV برق و کمپ اقامتی پرداخته شد.

شایان ذکر است در نهایت سند تحویل و تحول قطعی طرح توسعه میدان نفتی آذر به بهره بردار اصلی طرح (شرکت نفت و گاز غرب) صادر و پس از امضای طرفین، مصوب گردید.

می توان تحقق این امر مهم را که با همیت، همدلی و برنامه ریزی منسجم در رفع پانچ ها و تامین شرایط Handover از سوی تمامی تیم های مرتبط از جمله شرکت سروک آذر، شرکت مهندسی و توسعه نفت و تمامی ذینفعان، نقطه عطفی در اثبات بیش از پیش تحقق صد در صدی اهداف تعریف شده از سوی سروک آذر دانست.

در پایان این نشست، محمود نصیری ضمن اشاره به مدیریت خوب شرکت مهندسی و توسعه نفت، از عملکرد مناسب پیمانکار بیع متقابل در بعد طراحی، اجرا و بهره برداری قدردانی و ابراز رضایت نمود.

تصاویر
  • نشست مجری طرح آذر و نفت و گاز غرب در میدان نفتی آذر
  • نشست مجری طرح آذر و نفت و گاز غرب در میدان نفتی آذر
  • نشست مجری طرح آذر و نفت و گاز غرب در میدان نفتی آذر
  • نشست مجری طرح آذر و نفت و گاز غرب در میدان نفتی آذر
  • نشست مجری طرح آذر و نفت و گاز غرب در میدان نفتی آذر
  • نشست مجری طرح آذر و نفت و گاز غرب در میدان نفتی آذر
  • نشست مجری طرح آذر و نفت و گاز غرب در میدان نفتی آذر
  • نشست مجری طرح آذر و نفت و گاز غرب در میدان نفتی آذر
  • نشست مجری طرح آذر و نفت و گاز غرب در میدان نفتی آذر
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: